ناگفته های زرتشتی

از ایین زرتشتی چه می دانیم ؟

 

 

 

جایگاه زنان در آیین زرتشتی

 

 

 

 

                                               

 

 

 

در آیین زرتشتی اطاعت زن از شوهر یکی از فرایض زن است و اطاعت

 

نکردن از شوهر گناه بزرگی شمرده شده است ( زرتشت پیامبری که از نو

 

باید شناخت ، ص 221 )

 

 

این بدان معنی بود که زنان باید در تمام امور زندگی همچون یک برده می بودند

 

 و از خود هیچ اختیاری نمی داشتند .

 

 

 

این وظیفه تا بدان حد ضروری شمرده می شد که اگر زنان از دستورات شوهر

 

خویش سرپیچی می کردند با میله ی آهنین و همچون بردگان داغ می شدند !!!

 

 

<< مرد بر پاشا زن فرمانروا است و هرگونه که در مورد خویش بفرماید باید

 

که بکند ، اگر مردان زنان را به سبب نافرمانی داغ کنند ( سوزاندن بدن به

 

وسیله ی میله ی داغ ) بدان زمان جایز است >>

 

 

 

<< اگر به همسر فرماید که جامه ای کند و او نیم جامه ای کند و بدو آموزد که

 

کار خوب کند و او بد کند و بدو گوید که کاری کند که درهمی ارزد و او آن کند

 

که میخی ارزد و اگر بدو فرماید که یزش کند و او نکند از این چندی که گفتم اگر

 

یکی را نکند پس به عنوان نافرمان او را داغ کنند >>

 

                                                           ( روایت پهلوی فصل 33 )

 

 

 

ظلمهای آیین زرتشتی بر زنان به همینجا ختم نمی شود بلکه مطابق این آیین  

 

اگر زن تمکین نکند مستوجب مرگ شمرده می شود و باید کشته شود .

 

 

                                                         ( روایت پهلوی فصل 33 )

 

                                    

 

 

 

از دیگر احکام و ظلمهای عجیب این آیین بر زنان ، جلوگیری از آرایش مو

 

و چهره است و مطابق دستورات این آیین زنانی که به این نیاز طبیعی خود

 

بپردازند مرتکب گناهی بزرگ شده اند و به جهنم خواهند رفت !!!

 

                                   ( وندیداد 3 / 1560 / 19 / 47 49 و 7 / 3 )

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط راه زرتشت