ناگفته های زرتشتی

از ایین زرتشتی چه می دانیم ؟

 
 

 

گناهان ؛ مجازاتهای مالی و بدنی ( بخش دوم )

 

 

چنانچه اشاره کردیم در آیین زرتشتی برای گناهان ، مجازاتهای بسیار سختی تعیین شده است .

 

مجازات با تازیانه یکی از کیفرهای متداول است اما ویژگی این کیفر در آیین زرتشتی تعداد بسیار زیاد و عجیب تازیانه هاست که گاه تا چند هزار تازیانه برای یک گناه نیز می رسد .

 

 

 

 

 

 

 

توضیح بیشتر

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط راه زرتشت  | 

 

 

 

گناهان ؛ مجازاتهای مالی و بدنی ( بخش اول )

 

 

اشاره کردیم که در آیین زرتشتی ، برای برخی از گناهان ، گذشته از عذاب اخروی ، مجازاتهای سخت بدنی و یا مالی نیز در نظر گرفته شده است .

 

مبنای من در بررسی ها فقط متون دینی و دستورات دینی است ، اما بررسی تاریخ حاکمیت آیین زرتشتی نیز خالی از لطف نیست .

 

 

 

 

 

 توضیح بیشتر

 

 
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط راه زرتشت  | 

 
 

 

گناه در آیین زرتشتی 

 

  

برخی از گناهان در این آیین شباهت زیادی به تعالیم ادیان ابراهیمی دارد ، اما تفاوتهای زیادی نیز وجود دارد :

 

یکی از ویژگیهای آیین زرتشتی نوع گناهان و مهمتر از آن مجازاتهای مقرر است ...

 

 

 

 

 

 

توضیح بیشتر 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط راه زرتشت 

 
 

 

طهارت و پاکیزگی در آیین زرتشتی 

 

 

یکی از مسائل بغرنج و غیر قابل تحمل در آیین زرتشتی شیوه ی طهارت است .

 

استفاده از ادرار گاو برای طهارت و پاکیزگی ، از احکام عجیب این آیین است .

 

البته به این هم اکتفا نمی شود بلکه ...

 

 

 

TinyPic image

 

 

 

توضیح بیشتر 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط راه زرتشت  | 

مطالب قدیمی‌تر